Proširena validacija (EV)

Proširena validacija je preporučen tip SSL sertifikata. Kao najviši nivo autentifikacije koristi validacione kriterijume koje je definisao forum sertifikacionih tela i Web čitača, čiju reviziju jednom godišnje se vrši KPMG, EV aktivira zelenu boju adresne linije u Web čitaču i prikazuje ime organizacije kao i ime sertifikacionog tela koje je izdalo sertifikat. Takođe potvrđuje vlasništvo domena i informacije o organizaciji, zajedno sa pravnim postojanjem organizacije i prikazuje potvrdu zahteva za sertifikacijom. Ono što dobijete ako se opredelite za EV sertifikate više vrednosti je više bezbednosti i više poverenja, što vodi do više obavljenih online transakcija.

 • Garantuje ispravnost informacija o upravljanju registrovanim domenom.
 • Prikazuje sliku katanca u Web čitaču.
 • Potvrđuje legitimnost organizacije i da postoji kao pravno lice.
 • Traži dokaz da podnosilac ima pravo da zahteva sertifikat.
 • Potvrđuje da je podnosilac zaposlen u organizaciji, odnosno da je ovlašćen od organizacije da za nju zahteva sertifikat.
 • Prikazuje detalje o organizaciji u informacijama o sertifikatu.
 • Prikazuje zelenu adresnu liniju u Web čitaču.

Kome je potrebna proširena validacija?

Za preduzeća koja imaju prepoznatljiv brend, korišćenje EV SSL sertifikata pokazalo se kao efikasna odbrana od „phishing“ prevara. Za svaki online biznis, korišćenje SSL sa EV može imati značajan uticaj na zaradu. Online kupci će radije uneti podatke o kreditnoj kartici ili bilo koji poverljivi finansijski podatak na sajtu sa SSL EV zelenom linijom. Sajtovi koji imaju najviše koristi od EV su:

 • E-prodavnice koje prikupljaju informacije o kreditnim karticama.
 • Sajtovi koji imaju jaku konkurenciju i kojima je lojalnost kupaca i zaštita brenda od ključne važnosti.
 • Sajtovi koji prikupljaju lične podatke.
 • Sajtovi sa login formama za kupce i zaposlene.
 • Sajtovi koji omogućavaju posredno plaćanje (npr. putem PayPal).

Zelena boja je važna

EV SSL sertifikat uliva korisnicima više poverenja da komuniciraju sa sajtom kome mogu verovati i da su njihovi podaci bezbedni. EV SSL sertifikat aktivira kod Web čitača visoke bezbednosti prikazivanje imena organizacije u zelenoj adresnoj liniji i pokazuje ime sertifikacionog tela koje je izdalo sertifikat. Sertifikaciono telo koristi rigorozan metod autentifikacije i čitač kontroliše prikaz, otežavajući ljudima koji se bave phishing prevarama i falsifikovanjem sajtova da preotmu vaš brend i korisnike.