Ostali proizvodi

U Net++ technology SSL prodavnici možete kupiti i druge vrste digitalnih sertifikata: Code Signing, Client (S/MIME) i Document Signing sertifikate.

Ostali proizvodi Pronađeno je 5 proizvoda.

Podkategorije

  • Code signing sertifikati su digitalni sertifikati koji vam pomažu da zaštitite korisnike od preuzimanja fajlova ili aplikacija koji su kompromitovani, odnosno čiji je sadržaj izmenjen. Kada su fajl ili aplikacija potpisani, promene u kodu ne mogu da prođu nezapaženo, jer će se u slučaju modifikacije ili kompromitovanja pojaviti popup upozorenje. Vaši korisnici će tako biti sigurni da preuzimaju originalan fajl ili aplikaciju.

  • Client (S/MIME) sertifikati se koriste za multifaktorsku autentifikaciju. Za razliku od (slabih) lozinki, client sertifikati dokazuju identitet korisnika koji se povezuju sa određenom aplikacijom, sajtom, interfejsom ili nekim drugim sistemom koji koristi digitalni potpis. Kad se server konfiguriše za autentifikaciju pomoću client sertifikata, dozvoliće pristup samo korisniku koji pruži ispravan client sertifikat. Kad se korisnik preko web browsera povezuje sa serverom, ne može ni da dođe do stranice za unos kredencijala ukoliko nema ispravan client sertifikat. Email client sertifikati imaju par ključeva (javni/privatni). Privatni ključ ostaje kod korisnika i koristi se za potpisivanje odlaznih i dekriptovanje dolaznih email poruka kriptovanim pomoću datog privatnog ključa. Javni ključ se koristi za verifikovanje potpisa i kriptovanje email poruka koje stižu ka korisniku.

  • Sertifikati za potpisivanje dokumenata vam omogućavaju da dokumentu dodate digitalni potpis koji dokazuje identitet pošiljaoca. Potpis daje garanciju da dokument nije izmenjen i da se može verovati njegovom sadržaju. Za razliku od elektronskog potpisa, digitalni potpis je gotovo nemoguće falsifikovati. Pomoću ovih sertifikata moći ćete da potpisujete dokumenta u vodećim aplikacijama - Microsoft Office®, Adobe® Acrobat i Adobe Reader, LibreOffice® i OpenOffice®.

Prikazuju se 1 - 5 od 5 stavki
Prikazuju se 1 - 5 od 5 stavki