Email sertifikati

Client (S/MIME) sertifikati se koriste za multifaktorsku autentifikaciju. Za razliku od (slabih) lozinki, client sertifikati dokazuju identitet korisnika koji se povezuju sa određenom aplikacijom, sajtom, interfejsom ili nekim drugim sistemom koji koristi digitalni potpis. Kad se server konfiguriše za autentifikaciju pomoću client sertifikata, d...

Client (S/MIME) sertifikati se koriste za multifaktorsku autentifikaciju. Za razliku od (slabih) lozinki, client sertifikati dokazuju identitet korisnika koji se povezuju sa određenom aplikacijom, sajtom, interfejsom ili nekim drugim sistemom koji koristi digitalni potpis. Kad se server konfiguriše za autentifikaciju pomoću client sertifikata, dozvoliće pristup samo korisniku koji pruži ispravan client sertifikat. Kad se korisnik preko web browsera povezuje sa serverom, ne može ni da dođe do stranice za unos kredencijala ukoliko nema ispravan client sertifikat. Email client sertifikati imaju par ključeva (javni/privatni). Privatni ključ ostaje kod korisnika i koristi se za potpisivanje odlaznih i dekriptovanje dolaznih email poruka kriptovanim pomoću datog privatnog ključa. Javni ključ se koristi za verifikovanje potpisa i kriptovanje email poruka koje stižu ka korisniku.

Više

Email sertifikati Jedan proizvod u ovoj kategoriji.

prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke
prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke