Procedura validacije domena za EV SSL sertifikate

Na koji način sertifikaciono telo (CA) proverava domen?


U prvom koraku autentifikacije za EV SSL sertifikat, Sertifikaciono telo proverava da li imate pravo da koristite domen za koji tražite sertifikat, odnosno da li je domen registrovan na vašu firmu/organizaciju.

Da biste mogli da dobijete zeleni, odnosno Extended Validation SSL sertifikat, vaš domen mora da bude registrovan na puno pravno ime organizacije.