Procedura verifikacije organizacionog kontakta za EV SSL sertifikate

Kako sertifikaciono telo proverava organizacioni kontakt?

Provera organizacionog kontakta (to je osoba koja odgovara na verifikacioni poziv) vrši se na sledeći način:

  • Identitet organizacionog kontakta, funkciju i zaposlenje mora da protvrdi nezavisan izvor.
  • Ako je kontakt zaveden u nekom zvaničnom registru kao korporativni zvaničnik – Sekretar, Predsednik, CEO, CFO, COO, CIO, CSO, Direktor, ili ekvivalentno—drugi korak se preskače.
  • Ovlašćenje organizacionog kontakta, proverava se na jedan od načina:
    • Putem potvrde advokata ili notara (professional opinion letter)
    • Kroz zvaničnu korporativnu izjavu (Corporate resolution letter)
    • Direktnim kontaktom sa korporativnim zvaničnikom koji je naveden u nekom zvaničnom registru ili kontaktiranjem odeljenja ljudskih resursa.