Procedura validacije organizacije za EV SSL sertifikate

Na koji način sertifikaciono telo proverava organizaciju?

U drugom koraku autentifikacije za EV sertifikate, Sertfikaciono telo proverava:

  • Da li se firma/organizacija nalazi u zvaničnom državnom registru pravnih subjekata. Adresa organizacije koja se upisuje u zahtev za izdavanje sertifikata (CSR) mora biti ista kao adresa iz zvaničnog javnog registra.
  • Drugi nezvanični registri (kao što je Dun & Bradstreet) moraju da sadrže adresu poslovanja organizacije koja je ista kao adresa koja se upisuje u zahtev za izdavanje sertifikata