Proverite vaš CSR

Pomoću Digicert alata možete lako da proverite da li ste dobro generisali CSR.

Digicert CSR tool

Ukoliko je vaš CSR u redu videćete:

CSR successfully parsed

CSR uspešno generisan

U polju Common name treba da piše domen za koji će biti SSL sertifikat, na primer www.ssl.co.rs

U polju Organization treba da piše ime vaše firme/organizacije, preporučuje se da koristite puno poslovno ime (sa d.o.o., a.d. i slično), kao Net++ technology d.o.o.

City/locality je polje u kom treba da piše grad u kom je firma/organizacija registrovana, na primer Belgrade.

State/province polje je za državu, npr. Serbia.

U polju Country treba da piše skraćena oznaka za državu, za Srbiju je RS.

Signature algorithm koji se preporučuje je SHA2.

Key algorithm: RSA

Key size: 2048.