SSL sertifikati

Svi SSL sertifikati u suštini rade istu stvar: proveravaju legitimnost vlasnika domena i omogućavaju kriptovanje informacija koje se razmenjuju na vašem sajtu. Ono po čemu se SSL sertifikati razlikuju su nivo garancije koje daju, a prema tome i trajanje procesa validacije - od nekoliko minuta za osnovne SSL sertifikate do 10 dana za zelene serti...

Svi SSL sertifikati u suštini rade istu stvar: proveravaju legitimnost vlasnika domena i omogućavaju kriptovanje informacija koje se razmenjuju na vašem sajtu. Ono po čemu se SSL sertifikati razlikuju su nivo garancije koje daju, a prema tome i trajanje procesa validacije - od nekoliko minuta za osnovne SSL sertifikate do 10 dana za zelene sertifikate -  i nivo poverenja koje ulivaju posetiocima. To ne znači da su neki SSL sertifikati lošiji od drugih, nego da imaju različitu svrhu.

Više o vrstama SSL sertifikata pročitajte ovde.

Više

SSL sertifikati Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Podkategorije


  • Domain Validated SSL (DV SSL) sertifikati su prisutpačan, ali efektan način zaštite sajta i njegovih posetilaca. DV SSL nudi standardnu zaštitu podataka (40 do 256-bit enkripcija), ali bez provera koje su potrebne za druge sertifikate. Jedini uslov da dobijete ovaj sertifikat je da odgovorite na email koji vam sertifikaciono telo pošalje na administratorsku email adresu. DV SSL sertifikati se izdaju u roku od nekoliko minuta, ali na sertifikatu se ne prikazuju podaci o organizaciji koja je vlasnik sajta.


  • Organization validated (OV) SSL sertifikati se preporučuju javnim sajtovima na kojima se ostavljaju manje osetljive informacije (npr. ime i prezime, email, telefon), ili za koje je potrebno prijavljivanje (log-in). OV SSL sertifikati potvrđuju identitet firme koja stoji iza sajta i izdaju se tek kada organizacija prođe sve provere, kojima se utvrđuje da li je firma/organizacija registrovana, da li je ona vlasnik domena i da li osoba navedena kao kontakt ima prava da traži sertifikat. Za izdavanje OV SSL sertifikata potrebno je od 3 do 5 dana.


  • Extended Validation su SSL sertifikati najviše klase, u Web browseru prikazuju ime organizacije kao i ime sertifikacionog tela koje je izdalo sertifikat. EV SSL sertifikati se preporučuju svim preduzećima, a pre svega online prodavnicama i poznatim brendovima, koji su najčešća meta phishing prevara. Za dobijanje ove vrste SSL setifikata potrebno je 2 do 5 radnih dana.

  • Wildcard sertifikat omogućava vam da jednim sertifikatom zaštitite neograničen broj poddomena, odnosno hostova istog nivoa, koji imaju istu domensku osnovu.

  • Multi-Domain, odnosno sertifikati sa SAN-ovima (Subject Alternative Names) omogućavaju zaštitu više različitih domena jednim sertifikatom, jeftino i efikasno. SAN ili UC sertifikat najčešće se koristi za Microsoft Exchange Server i Microsoft Communications Server. Svrha Multi-Domain sertifikata je ista kao i drugih sertifikata, jedina razlika je u tome što sertifikati sa SAN-om omogućavaju da zaštitite dodatne domene pomoću samo jednog sertifikata.

    SAN-ovi se ne mogu kupiti odvojeno od SSL sertifikata, već se kupuje sertifikat plus željeni broj SAN-ova.