Autentifikacija pomoću pisma advokata ili notara

Šta je Professional Opinion Letter?

Kada Sertifikaciono telo ne može da pronađe u javnim registrima neku od informacija potrebnih za potvrdu identiteta (autentifikaciju) vaše firme/organizacije, može da zatraži od vašeg organizacionog kontakta da pošalje Professional Opinion Letter.

Professional Opinion Letter je pismo advokata ili notara, kojim se garantuje da su tačne informacije o organizaciji koje ste naveli u zahtevu za izdavanje SSL sertifikata.

Ukoliko vaša firma nema telefonski broj i adresu registrovane u javnom imeniku, i ne može ili ne želi da ih registruje, potvrda advokata ili notara je jedini način da dobijete EV sertifikat.