Isporuka SSL seritifikata

Izdavanje i isporuka sertifikata spada u nadležnost sertifikacionog tela - Digicert.

Trajanje procesa zavisi od procesa autentifikacije/verifikacije. U zavisnosti od toga za koju vrstu sertifikata ste se odlučili, autentifikacija može trajati od 1 do 10 radnih dana.

Sertifikati se isporučuju na email adresu koju ste naveli prilikom registrovanja na sajt, odnosno prilikom poručivanja sertifikata.

Save