SSL vrste

Svi SSL sertifikati u suštini rade istu stvar: proveravaju legitimnost vlasnika domena i omogućavaju kriptovanje informacija koje se razmenjuju na vašem sajtu. Ono po čemu se SSL sertifikati razlikuju su nivo garancije koje daju, a prema tome i trajanje procesa validacije - od nekoliko minuta za osnovne SSL sertifikate do 10 dana za zelene serti...

Svi SSL sertifikati u suštini rade istu stvar: proveravaju legitimnost vlasnika domena i omogućavaju kriptovanje informacija koje se razmenjuju na vašem sajtu. Ono po čemu se SSL sertifikati razlikuju su nivo garancije koje daju, a prema tome i trajanje procesa validacije - od nekoliko minuta za osnovne SSL sertifikate do 10 dana za zelene sertifikate -  i nivo poverenja koje ulivaju posetiocima. To ne znači da su neki SSL sertifikati lošiji od drugih, nego da imaju različitu svrhu.

Više o vrstama SSL sertifikata pročitajte ovde.

Više

SSL vrste Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Podkategorije


  • Osnovni ili Domain Validated SSL (DV SSL) sertifikati su prisutpačan, ali efektan način zaštite sajta i njegovih posetilaca. DV SSL nudi standardnu zaštitu podataka (40 do 256-bit enkripcija), ali bez provera koje su potrebne za druge sertifikate. Jedini uslov da dobijete ovaj sertifikat je da ste evidentirani kao vlasnik domena u WHOIS bazi i da odgovorite na email koji vam sertifikaciono telo pošalje na administratorsku email adresu.  Domain Validated SSL sertifikati se izdaju u roku od jednog dana ili brže, ali na sertifikatu se ne prikazuju podaci o organizaciji koja je vlasnik sajta.


  • Organization validated SSL sertifikati se preporučuju javnim sajtovima na kojima se ostavljaju manje osetljive informacije (npr. ime i prezime, email, telefon), ili za koje je potrebno prijavljivanje (log-in). OV SSL sertifikati potvrđuju identitet firme koja stoji iza sajta i izdaju se tek kada organizacija prođe sve provere, kojima se utvrđuje da li je firma/organizacija registrovana, da li je ona vlasnik domena i da li osoba navedena kao kontakt ima prava da traži sertifikat. Za izdavanje OV SSL sertifikata potrebno je od 3 do 5 dana.


  • Extended Validation su SSL sertifikati najviše klase, aktiviraju zelenu boju adresne trake u Web browseru i prikazuju ime organizacije kao i ime sertifikacionog tela koje je izdalo sertifikat. Zelena adresna traka je jasan indikator posetiocima da su na pravom, a ne na phishing sajtu. Internet korisnici se lakše odlučuju da obave kupovinu ili ostave osetljive podatke na "zelenim" sajtovima, tako da se investicija u EV SSL brzo isplati. EV SSL sertifikati se preporučuju svim preduzećima, a pre svega online prodavnicama i poznatim brendovima, koji su najčešća meta phishing prevara. Za dobijanje ove vrste SSL setifikata potrebno je 2 do 5 radnih dana.

  • Wildcard sertifikat omogućava vam da jednim sertifikatom zaštitite neograničen broj poddomena, odnosno hostova istog nivoa, koji imaju istu domensku osnovu.

  • Sertifikati koji koriste Subject Alternative Names (SAN) omogućavaju zaštitu više različitih domena jednim sertifikatom, jeftino i efikasno. SAN ili UC sertifikat najčešće se koristi za Microsoft Exchange Server i Microsoft Communications Server. Svrha sertifikata sa SAN-om je ista kao i drugih sertifikata, jedina razlika je u tome što sertifikati sa SAN-om omogućavaju da zaštitite dodatne domene pomoću samo jednog sertifikata.

    SAN-ovi se ne mogu kupiti odvojeno od SSL sertifikata, već se kupuje sertifikat plus željeni broj SAN-ova.

  • Code signing sertifikati su digitalni sertifikati koji vam pomažu da zaštitite korisnike od preuzimanja fajlova ili aplikacija koji su kompromitovani, odnosno čiji je sadržaj izmenjen. Kada su fajl ili aplikacija potpisani, promene u kodu ne mogu da prođu nezapaženo, jer će se u slučaju modifikacije ili kompromitovanja pojaviti popup upozorenje. Vaši korisnici će tako biti sigurni da preuzimaju originalan fajl ili aplikaciju.

  • Client (S/MIME) sertifikati se koriste za multifaktorsku autentifikaciju. Za razliku od (slabih) lozinki, client sertifikati dokazuju identitet korisnika koji se povezuju sa određenom aplikacijom, sajtom, interfejsom ili nekim drugim sistemom koji koristi digitalni potpis. Kad se server konfiguriše za autentifikaciju pomoću client sertifikata, dozvoliće pristup samo korisniku koji pruži ispravan client sertifikat. Kad se korisnik preko web browsera povezuje sa serverom, ne može ni da dođe do stranice za unos kredencijala ukoliko nema ispravan client sertifikat. Email client sertifikati imaju par ključeva (javni/privatni). Privatni ključ ostaje kod korisnika i koristi se za potpisivanje odlaznih i dekriptovanje dolaznih email poruka kriptovanim pomoću datog privatnog ključa. Javni ključ se koristi za verifikovanje potpisa i kriptovanje email poruka koje stižu ka korisniku.

  • Sertifikati za potpisivanje dokumenata vam omogućavaju da dokumentu dodate digitalni potpis koji dokazuje identitet pošiljaoca. Potpis daje garanciju da dokument nije izmenjen i da se može verovati njegovom sadržaju. Za razliku od elektronskog potpisa, digitalni potpis je gotovo nemoguće falsifikovati. Pomoću ovih sertifikata moći ćete da potpisujete dokumenta u vodećim aplikacijama - Microsoft Office®, Adobe® Acrobat i Adobe Reader, LibreOffice® i OpenOffice®.