Document Signing - Organization (2000) Pogledaj veće

Document Signing - Organization (2000)

New product

Sertifikati za digitalno potpisivanje dokumenata

Maksimalno vreme važenja SSL sertifikata 1 godina

Detaljnije

$738.00

Add to wishlist

Specifikacija

Nivo autentifikacijeValidacija organizacije
Procenjeno vreme izdavanja2-5 radnih dana

Više informacija

Document Signing - Organization (2000)

Sertifikati za potpisivanje dokumenata vam omogućavaju da dokumentu dodate digitalni potpis koji dokazuje identitet pošiljaoca. Potpis daje garanciju da dokument nije izmenjen i da se može verovati njegovom sadržaju. Za razliku od elektronskog potpisa, digitalni potpis je gotovo nemoguće falsifikovati. Pomoću ovih sertifikata moći ćete da potpisujete dokumenta u vodećim aplikacijama - Microsoft Office®, Adobe® Acrobat i Adobe Reader, LibreOffice® i OpenOffice®.

Ključne karakteristike i benefiti:

  • U potpisu dokumenta je naziv vaše organizacije.
  • Mogućnost digitalnog potpisivanja do 2.000 dokumenata godišnje.
  • Dvofaktorska autentifikacija. Sertifikat uključuje kriptovani hardverski token sa vašim sertifikatom.
  • Zakonska usklađenost. Dokument je važeći i obavezujući, u skladu sa međunarodnim pravnim propisima.
  • Kontrola nad digitalnom potpisom. Možete da menjate veličinu, poziciju, font i da dodajete grafičke detalje vašem digitalnom potpisu.
  • Potpisuje sve vrste dokumenata. Možete potpisati dokumenta u vodećim aplikacijama, uključujući Microsoft Office®, Adobe® Acrobat i Adobe Reader, LibreOffice® iOpenOffice®.
  • Nema roka važenja potpisa. Vaš digitalni potpis nikada ne ističe. Ukoliko neko izmeni dokument u bilo kom trenutku, primalac će o tome biti obavešten. Za još veći nivo bezbednosti, dokumentu možete dodati i vremenski žig.
  • Ne zahteva nikakve dodatke (plug-ins) niti dodatni softver.

Kako funkcioniše sertifikat za potpisivanje dokumenata?

Kako funkcioniše Document Signing?

Kako izgleda dokument potpisan ovim sertifikatom?

Document Signing Certificate